TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2016

1. YLEISTÄ

Vuosi 2016 oli sukuseuran 32. toimintavuosi. Suku­tapaaminen ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 30. - 31.7.2016 Hotelli Kajaanissa, Kajaanissa.

2. HALLINTO

2.1. Hallitus, toimihenkilöt ja asiantuntijat

Hallitus

Tervo Timo Kuopio puheenjohtaja ja sukuseuran esimies, työvaliokunnan jäsen 24.9.2016 saakka
Tervonen Mikko Espoo varapuheen­johtaja ja varaesimies
Leinonen Kaija Kajaani hallituksen jäsen
Mäkinen Pirjo Kuusamo hallituksen jäsen, työvaliokunnan jäsen 31.7.2016 saakka
Mäkinen Terhi Paltamo hallituksen jäsen 31.7.2016 lähtien
Tervo Juha Oulu hallituksen jäsen, työvaliokunnan jäsen 24.9.2016 saakka
Tervo Osmo Toivakka hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
Tervo-Heikkinen Tarja Kuopio hallituksen jäsen, sihteeri
Tervonen Ilpo Kemijärvi hallituksen jäsen
Timonen Marja-Leena Oulu hallituksen jäsen

Toimihenkilöt

Tervo Kirsti Kuopio Tervakset-lehden toimittaja
Tervonen Lauri Espoo Kotisivujen teko ja päivitys

Hallitus on kokoontunut vuonna 2016 seuraavasti

  • Paltamossa, Mikko Tervosen kesäasunnolla 27.2.2016
  • Kajaanissa, Hotelli Kajaanissa 30.7.2016
  • Paltamossa, Timo Tervon kesäasunnolla 24.9.2016

Kokousten välillä hallituksen asioita ja tiedonvaihtoa on hoidettu sähköpostien ja puhelimen avulla. Työvaliokunnan kokouksia ei ole pidetty ja 24.9.2016 pidetyssä hallituksen kokouksessa työvaliokunta lakkautettiin tarpeettomana.

2.2. Toiminnantarkastajat vuonna 2016

Sukukokouksen valitsemina toiminnantarkastajina toimivat 2016:

  • Helki Antti, tilitoimistoyrittäjä, Espoo, varsinainen toiminnantarkastaja
  • Chydenius Pirkko, ekonomi, Espoo, varatoiminnantarkastaja

3. JÄSENISTÖ

Toimintavuoden kuluessa seuraan liittyi 8 jäsentä. Jäseniksi liittyneiden keski-ikä oli 58 vuotta. Poisnukkuneita kirjattiin vuoden aikana 6 henkilöä.

Vuoden 2016 lopussa vuosijäsenistä kuudella oli kolmen vuoden jäsenmaksut maksamatta. Sääntöjen mukaan kolmen perättäisen vuoden jäsenmaksun laiminlyömisen jälkeen hallitus voi erottaa jäsenen. Tämän perusteella hallitus totesi kokouksessaan 25.2.2017, että kuuden vuosijäsenen jäsenyys on lakannut 31.12.2016.

Jäsenmäärät jäsentyypeittäin vuoden 2016 lopussa

  • elossa olevia kunniajäseniä, 11
  • nuorisojäseniä, 7
  • vuosijäseniä, 77
  • ainaisjäseniä, 122
  • ikäjäseniä (yli 70 vuotta), 133

Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli yhteensä 348. Ikärakenne painottuu selvästi eläkeikään. Vuoden 2016 alusta jäsen siirtyy ikäjäseneksi täyttäessään 75 vuotta. Tätä ennen ikäjäsenyyden saavuttaneet pysyvät edelleen ikäjäseninä.

Jäsenluettelon mukaan 80 vuotta täyttäneitä jäseniä oli vuoden lopussa 63, joista 90 vuotta täyttäneitä 12.

4. VUOSIKOKOUS JA SUKUTAPAAMINEN

Sääntömääräiseen sukukokoukseen Hotelli Kajaanissa, Kajaanissa 30.-31.7.2016 osallistui yhteensä 62 Tervojen ja Tervosten kautta sukuun kuuluvaa, siihen liittynyttä tai heidän läheisiinsä kuulunutta henkilöä.

Sukukokousten osallistujamäärät vuosina 2005 – 2016

2005 Sotkamo 57 henkilöä 2011 Sotkamo 60 henkilöä
2006 Joutsa 31 henkilöä 2012 Oulu 47 henkilöä
2007 Kuopio 26 henkilöä 2013 Kerimäki 41 henkilöä
2008 Paltamo 66 henkilöä 2014 Paltamo 83 henkilöä
2009 Vaala 36 henkilöä 2015 Kemijärvi 46 henkilöä
2010 Paltamo 53 henkilöä 2016 Kajaani 62 henkilöä

5. TIEDOTTAMINEN JA MUISTAMISET

Sukukokouskutsut postitettiin kesäkuussa suurimmalle osalle jäsenistöä perinteisesti postin kautta. Osa seuran jäsenistä sai kokouskutsun sähköpostitse. Sukukokouksesta myös ilmoitettiin useiden sanomalehtien ilmaispalstoilla.

Sukuseuran Joululehti Tervaksia, seuran kotisivuja sekä sähköpostia on käytetty seuran asioista tiedottamiseen. Vuoden 2016 Tervakset-lehti postitettiin perinteisesti joulun alla jäsentalouksiin. Vuodesta 2015 Tervaksia ei ole postitettu niille jäsenille, jotka ovat halunneet lukea lehden kotisivujen kautta. Näitä jäseniä oli vuonna 2016 viisi.

Mikko Tervonen sekä Kirsti ja Timo Tervo vastasivat lehden aineiston kokoamisesta ja lehden taittamisesta. Painotyö tehtiin Helsingissä, painotalo Julkaisuapu Oy Deltassa. Eero Tervonen on huolehtinut lehteen tarvittavien osoitetarrojen tulostuksesta. Senja ja Mikko Tervonen ovat vastanneet postituksesta.

Sukuseuran esimies lähetti syntymäpäivätervehdykset pyöreitä vuosia täyttäville 60-vuotispäivästä lähtien seuraavasti

2016 2015 2014 2013 2012 2011
60 vuotta 7 8 10 9 10 6
70 vuotta 10 10 9 6 5 8
80 vuotta 6 9 2 3 7 7
90 vuotta 5 5 0 0 3 1
100 vuotta 1 0 0 0 0 0

Seuran kotisivuja on päivitetty tarpeen mukaan. Kotisivujen kautta on muun muassa mahdollista liittyä jäseneksi tai ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. Pääosa jäsenhakemuksista on kuitenkin tullut aktiivisten jäsenten kautta.

Vuoden 2016 loppuun mennessä seuran Facebook-sivut olivat saaneet 138 tykkääjää. Yksittäiset ilmoitukset ovat tavoittaneet enimmillään 544 henkilöä. Sivujen kautta ovat erityisesti ulkomailla asuvat sukuun kuuluvat ottaneet yhteyttä ja hakeneet Suomessa asuvia sukulaisiaan.

6. MYYNTITOIMINTA

Myytävien tuotteiden kirjoa lisättiin juhlavuoden 2014 aikana. Tuotteita myytiin pitkin vuotta, mutta sukutapaamisessa myytävät tuotteet ovat aina esillä ja tutustuttavana. Vuoden 2016 lopussa sukuseuran tuotteita oli varastossa tätä toimintakertomusta seuraavan liitteen mukaisesti yhteensä 3612,07 euron edestä.

Seuran myyntituotteita on mahdollista tilata Juha Tervolta ja Tarja Tervo-Heikkiseltä. Kirjoja saa myös Kainuun Kirja- ja Paperikaupasta Paltamosta. Sotkamon Tervot -kirjaa myy myös Sotkamon kirjakauppa.

7. ARKISTOINTI

Vuoden 2016 aikana Oulun maakunta-arkistoon ei siirretty sukuseuran asiakirjoja.

8. JÄSENHANKINTA

Esimies onnitteli kirjeellä 18 vuotta täyttäneitä seuran nuorisojäseniä ja rohkaisi heitä hakemaan seuran varsinaista jäsenyyttä.

Jäsen, joka hankki yhden uuden jäsenen seuraan, sai vapautuksen seuraavan vuoden jäsenmaksusta tai vaihtoehtoisesti seuran lippiksen tai T-paidan.

9. TALOUS

Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 727,71 euron alijäämää. Talousarvio rakentui 15 € vuosijäsenmaksuun, ainaisjäsenen jäsenmaksu oli vuosijäsenmaksu vuosijäsenmaksu kymmenkertaisena eli 150 €. Kannatusjäsenmaksu on kaksinkertainen vuosi-/ainaisjäsenmaksuun verrattuna siten, että maksu on yksilöjäseneltä 30 €/v ja yhteisöjäseneltä 300 €/v.