TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1. YLEISTÄ

Sukuseura Tervo-Tervonen ry. jatkaa vuonna 2018 sääntöjen mukaista toimintaa. Seuran hallitus käy keskustelua ja valmistelee hankkeita sukutapaamisessa esitettäviksi.

2. HALLINTO

Sukukokous, hallitus ja työvaliokunta

Varsinainen sukukokous päättää aina seuraavan vuoden sukukokouksen ajankohdasta ja paikasta. Lähtökohtana on ollut seuran perustamisesta lähtien, että sukukokousten pitopaikkaa vaihdeltaisiin Kainuun ja Suomen muiden paikkakuntien välillä niin, että eri puolilla Suomea asuvilla sukujen jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Seuran hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 sukukokous pidettäisiin 28.–29.7.2018 Sotkamossa.

Seuran toiminnan käytännön tehtävistä vastaavat hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet. Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksia pidetään tarvittaessa.

3. TIEDOTUSTOIMINTA

Tervakset-jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa, ja se jaetaan aina joulukuussa jäsentalouksiin. Jäsenlehdessä julkaistaan ilmoituksia sekä sukua koskevia haastatteluja ja artikkeleita, joita hankitaan jäsenten kautta.

Lehteen toivotaan edelleen kirjoituksia seuramme jäseniltä oman lähisukunsa historiaan liittyvistä tapahtumista ja henkilöistä. Myös oman elämänhistorian kuvauksia pidetään arvokkaina ja merkittävinä.

Seuran omat kotisivut ovat tärkeä yhteydenpitokanava. Kotisivujen käyttöä lisätään ja monipuolistetaan ja ne päivitetään säännöllisesti, samoin Facebook-sivuja. Sähköpostin käyttöä viestinnässä lisätään.

Seuran vuosittaisesta sukukokouksesta tiedotetaan maan eri sanomalehtien ilmaispalstoilla sekä seuran omilla kotisivuilla ja Facebookissa. Sukukokouksen pitopaikan paikallislehtiä informoidaan kokouksesta ja pyritään näin saamaan kokoukselle paikallista näkyvyyttä.

4. MYYNTITOIMINTA

Sekä Sotkamon Tervot että Jaalangan Tervoset -historiikkien myyntiä jatketaan edelleen.

Sukutuotteita (viirit, T-paidat, adressit, kangaskassit, kynttilät, lippikset, kynät, pinssit, avaimenperät) myydään lähinnä sukutapaamisien yhteydessä. Tuotteita voi tilata myös postitse.

5. ARKISTOINTI

Sukuseuran arkistomateriaalia siirretään hallituksen erillisillä päätöksillä Oulun maakunta-arkistoon.

6. JÄSENHANKINTA

Jäsenistöä rohkaistaan aktiiviseen jäsenhankintaan. Erityisesti nuorisojäsenenä olleita kannustetaan hankkimaan seuran jäsenyys täytettyään 18 vuotta, jolloin sukuseuran esimies lähestyy heitä onnittelukirjeellä. Jäsenhankintaa seura tukee tarjoamalla vapautuksen seuraavan vuoden jäsenmaksusta tai vaihtoehtoisesti jäsenen hankkinut saa seuran lippiksen tai T-paidan.

Säännöt sallivat myös kannatusjäsenet ja -yhteisöt. Kannustetaan kannatusjäsenten ja kannatusyhteisöjen saamista jäsenistöön.

7. JÄSENISTÖN MUISTAMINEN

Seuran esimies muistaa kaikkia suvun pyöreitä vuosia täyttäviä jäseniä 60-vuotispäivästä lähtien. Esimies muistaa myös muita seuran jäseniä heidän elämänsä käännekohdissa, edellyttäen, että niistä tulee tieto hyvissä ajoin.

8. TALOUS

Seuran talouden tasapainottaminen on jatkuva haaste. Jäsenmaksujen tunnollinen maksaminen, sukutuotteiden myyminen ja uusien myyntituotteiden ideoiminen ovat välttämättömiä.

Talousarvio vuodelle 2018 perustuu vuosijäsenten 20 € jäsenmaksuun. Ainaisjäsenen maksu on jäsenmaksu kymmenkertaisena (10 x 20 €) eli 200 €. Kannatusjäsenen vuosijäsenmaksu on kaksinkertainen vuosi- /ainaisjäsenen jäsenmaksuun siten, että vuonna 2018 yksilökannatusjäsenmaksu on 40 € ja yhteisökannatusjäsenmaksu 400 €.